BrzoskwiniowaRos. — Piersikowaja, Roj al ruż; ang. — Peach Plum; czes. — Malvazinka, Dalmatinka; fr. — Prune Pechë; niem. — Pfirsich Pflaume, Rote Nektarine Pochodzenie odmiany bliżej nie znane, prawdopodobnie aniel­skie. Jest szeroko rozpowszechniona w Belgii, NRD, Czechosło­wacji i w Polsce.
Drzewo rośnie silnie. W młodości tworzy koronę wyniosłą, póź- Drzewo niej rozłożystą, o licznych krótkopędach. Kwitnie wcześnie. Od- miana obcopylna. Wchodzi średnio wcześnie w okres owocowania, owocuje nieregularnie, przemiennie. Wrażliwe na mróz. Kwiaty, które rozwijają się bardzo wcześnie, narażone są na przemarza- nie. Dość odporne na choroby. Wymaga stanowisk ciepłych i osło- niętych, gleb żyznych i wilgotnych. Na glebach suchych i ubo- gich owoce są źle wykształcone, o gorszym smaku i przedwcze- 'e opadają.
Owoce duże, o ciężarze 50—55 g, prawie kuliste, przy szypułce i znaku posłupkowym lekko spłaszczone. Średnia wysokość owocu 4,5 cm, szerokość 4,6 cm, grubość 4,5 cm. Zagłębienie szypułko-we wąskie, dość głębokie, lekko przesunięte na stronę brzuszną. Od tego miejsca odchodzi szew brzuszny umieszczony w średnio głębokiej bruździe, która dzieli owoc na dwie niesymetryczne części. Znak posłupkowy umieszczony w płytkim zagłębieniu, przesunięty na stronę brzuszną. Szypułka krótka, długości około 1,2 cm, naga, zielona, łatwo odrywająca się od owocu. Skórka różowożółta, pokryta nieregularnym, ciemnoczerwonym rumień­cem i jasnofioletowym nalotem oraz licznymi cętkami, jędrna, zrośnięta z miąższem. Miąższ żółty, dość zwarty, soczysty, o przy­jemnym korzennym smaku, źle odchodzący od pestki. Pestka owalna, przy znaku posłupkowym zaokrąglona, przy szypułce lekko wydłużona, asymetryczna. Szew brzuszny słabo wypukły, bardziej uwypuklony od połowy pestki do strony przyszypuł-kowej. Bruzdy boczne wyraźnie zaznaczone (tabl. 27, 2). Owoce dojrzewają na początku sierpnia, zależnie od warunków klimatycznych o kilka dni wcześniej lub później. Tylko niezu­pełnie dojrzałe dobrze znoszą transport.
Odmiana deserowa, wcześnie dojrzewająca, o ładnych owocach. Nadaje się przede wszystkim do sadów przydomowych, ale na ciepłych stanowiskach i żyznej glebie może być zalecana do sa­dów towarowych w pobliżu miast i uzdrowisk.