WawrzyniecPochodzi z USA. W Polsce rzadko uprawiana, przez kilka lat za­lecana była do prób.
Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę dużą, kulistostożkowatą, ze zwisającymi gałęziami. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie (około 6—7 roku po posadzeniu), przy należytym pielę­gnowaniu owocuje corocznie. Na mróz niezupełnie wytrzymałe, na parch wrażliwe.
Owoce średniej wielkości, o rozmiarach około 68X56 mm i ci żarze 115—130 g, jajowate, wyrównane co do kształtu i wielk ści. Skórka gładka, lekko błyszcząca, żółta, z drobnymi, brązo wymi przetchlinkami. Szypułka długości około 25 mm. Zagłębie nie szypułkowe średniej głębokości, średniej szerokości lub wą skie, na dnie lekko ordzawione. Kielich średniej wielkości lu dość duży, półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie, dość sze rokie, o ścianach lekko pofałdowanych. Miąższ jasnokremowy soczysty, ścisły, słodki, smaczny. Gniazdo nasienne dość duże jajowate, otoczone wyraźnym pierścieniem komórek kamiennyc1 Komory średniej wielkości, zamknięte. Nasiona nieliczne, doś duże, wydłużone, ostro zakończone, z boczną, małą ostrogą u pod stawy (tabl. 26, 1). Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie października i prze­chowują się w zwykłej przechowalni do stycznia. W chłodni mogą być przetrzymane do wiosny. Transport znoszą bardzo dobrze. Ze względu na porę dojrzewania (wczesna zima), plenność i smak owoców może być sadzona w sadach towarowych na ciepłych stanowiskach. Wzrost i owocowanie drzew szczepionych na pigwie nie były badane.