PstrągówkaRos. — Foriel; czes.

Pstrużka; niem. — Nordhauser Winterforelle
Odmiana pochodzenia niemieckiego (1864 r.). Znana głównie w NRD i w Polsce. U nas przez pewien czas należała do doboru, obecnie rzadko jest uprawiana, głównie z powodu miernej ja­kości owoców.
Drzewo rośnie średnio silnie. Koronę tworzy wzniesioną, szeroką, Drzewo luźną, z nielicznymi rozgałęzieniami, które pod ciężarem licz­nych owoców zwisają. W okres owocowania wchodzi wcześnie (w 3—4 roku po posadzeniu). Owocuje bardzo obficie, przemien­nie. Na mróz dość wytrzymałe, na parch średnio wrażliwe. Ro­śnie dobrze na pigwie.
Owoc
Owoce średniej wielkości, o rozmiarach 75X65—70 mm i cięża­rze 170—200 g, szerokojajowate lub stożkowate, zmienne. Skór­ka gładka, błyszcząca, zielonkawożółta, z pięknym, karminowo-brunatnym rumieńcem. Przetchlinki różnej wielkości, najczęściej drobne, mało widoczne, brązowe. Szypułka długości około 35 mm, łukowato wygięta, średniej grubości. Zagłębienie szypułkowe łytkie, o nierównych brzegach. Kielich średniej wielkości, pół­otwarty lub otwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie, szerokie,
0 ścianach słabo pofałdowanych. Miąższ kremowy, w pełnej doj­rzałości półmasłowy, mało soczysty, słodki, niezbyt smaczny. Gniazdo nasienne średniej wielkości, przykielichowe, z wyraźnym pierścieniem komórek kamiennych. Komory zamknięte lub lekko otwarte. Nasiona średniej wielkości, grube, jajowate, ostro za- Dojrzewanie owocu ończone, część nasion źle wykształcona. Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w końcu października, kon­sumpcyjną w styczniu; można je przechować do marca, w chłod­ni — o kilka tygodni dłużej. Transport znoszą dobrze, nawet po całkowitym dojrzeniu.
Przydatność odmiany Odmiana stołowa, może być sadzona w sadach wszystkich typów, ale tylko na najlepszych stanowiskach i glebach. Nadaje się na szpalery. Drzewa szczepione na pigwie dają owoce większe 1 smaczniejsze.