Józef inkaRos. — Źozefina miechielskaja; czes. — Mechelenskä; fr. — Josephine de Malines; niem. — Josephine von Mecheln Stara odmiana pochodzenia belgijskiego, znaleziona jako przy­padkowa siewka około roku 1830. Znana w całej Europie. W Pol­sce przez szereg lat zalecana do uprawy, obecnie do doboru nie należy. Można ją spotkać w starych sadach oraz w ogrodach przydomowych i działkowych, gdzie cieszy się dużym uznaniem.
Drzewo Drzewo w młodości rośnie niezbyt silnie, później słabo. Koronę
tworzy szerokostożkowatą, gęstą, zwisającą. Kwitnie średnio póź­no. Szczepione na podkładce silnie rosnącej wchodzi dość późno w okres owocowania (w 6—7 roku po posadzeniu). Owocuje umiarkowanie, przeważnie przemiennie. Na mróz wrażliwe, na choroby, zwłaszcza na parch, średnio odporne. Szczepienie na pigwie wymaga zastosowania pośredniej. Owoc . Owoce różnej wielkości, najczęściej małe lub mniej niż średniej
wielkości, o rozmiarach około 60X62 mm i bardzo zmiennym ciężarze — 60—200 g, stożkowate. Skórka średniej grubości, de­likatna, gładka, matowa, początkowo jasnozielona, później jasno-żółta, z ciemnymi przetchlinkami, niekiedy z delikatnym, mar-murkowym, czerwonawym rumieńcem, najczęściej koło kielicha i szypułki ordzawiona. Szypułka długości około 20 mm, średniej grubości, prosta, czasem lekko wygięta. Zagłębienie szypułkowe małe. Kielich średniej wielkości, otwarty lub półotwarty. Zagłę­bienie kielichowe płytkie, ordzawione. Miąższ białokremowy lub różowokremowy, delikatny, rozpływający się, soczysty, aroma­tyczny, słodki, bardzo smaczny. Gniazdo nasienne średniej wiel­kości, otoczone niewielką ilością komórek kamiennych. Komory zamknięte, średniej wielkości. Nasiona dobrze wykształcone, wą-148 skie, ostro zakończone (tabl. 23, 2).
Dojrzałość zbiorczą owoce osiągają w połowie października. Przed Dojrzewanie zbiorem nie opadają. Do konsumpcji nadają się w grudniu. Prze- owocu chowują się bardzo dobrze do lutego, a nawet do marca. W chłod­ni mogą być trzymane o kilka tygodni dłużej. Transport znoszą dobrze.
Odmiana ceniona jako deserowa. Na przetwory nie nadaje się. Przydatność Może być zalecana do wszystkich typów sadów tylko w naj- odmiany cieplejszych rejonach kraju, na glebach żyznych, głęboko prze­puszczalnych.