Bera DielaRos. — Bierie Dii; czes. — Dielova; fr. — Diel; niem. — Dielo Butterbirne
Odmiana pochodzenia belgijskiego. W Polsce dawniej należała do doboru i była zalecana do sadów towarowych i ogrodów przy­domowych. Drzewo rośnie średnio silnie. Koronę tworzy szerokostożkowatą, Drzewa więcej niż średnio zagęszczoną. W okres owocowania wchodzi średnio późno, owocuje dość obficie, ale nieregularnie. Na mróz bardzo wrażliwe, na parch wrażliwe.
Owoce duże lub średniej wielkości, o rozmiarach 80X85 mm i cię- ^ żarze 180—230 g, szerokojajowate, w pobliżu szypułki lekko woc przewężone. Skórka średnio cienka, nieco chropowata, zielono­żółta, pod koniec przechowywania cytrynowożółta lub żółta, cza­sami ze słabym, karminowym rumieńcem, usiana licznymi, sza­robrunatnymi przetchlinkami. Szypułka nieduża, gruba. Zagłę­bienie szypułkowe nieregularne, średnio szerokie i głębokie. Kie­lich nieduży, otwarty. Zagłębienie kielichowe dość głębokie, wą­skie. Miąższ biały z odcieniem żółtawym, dość delikatny, masło-waty, soczysty, winnosłodki, korzenny, smaczny.
Owoce zbiera się na początku października, rzadko w końcu Dojrzewanie września. Dojrzałość konsumpcyjną osiągają po 2—3 tygodniach, owocu można je przechować do grudnia lub stycznia. Do sadów towarowych mało przydatna ze względu na dużą wra- prZydatność żliwość na mróz, a do ogrodów przydomowych nie nadaje się, odmiany ponieważ jest wrażliwa na parch.