UrbanistkaRos. — Bierie Kołoma osienniaja; czes. — Colomova maslovka; fr. — Poire des Urbanistes, Beurre Colo ma; niem. — Colomas Herbstbutterbirne
Stara odmiana pochodzenia belgijskiego (1788 r.), dość rozpo­wszechniona w Europie, Ameryce i w ZSRR. W Polsce spotykana w starych sadach.
Drzewo Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę szerokostożkowatą,
gęstą. W okres owocowania wchodzi niezbyt wcześnie (w 5— 7 roku po posadzeniu), owocuje obficie, najczęściej corocznie. Na mróz niezbyt wytrzymałe, na parch wrażliwe. Na pigwie rośnie 146 dobrze. Owoce średniej wielkości, rzadziej duże, o rozmiarach

80—85X75 mm i ciężarze 180—210 g, kulistojajowate lub jajo­wate. Skórka zielonkawożółta, z licznymi rdzawymi przetchlin-kami i rdzawymi cętkami. Ordzawienie całkowite występuje je­dynie wokół szypułki i kielicha. Szypułka długości do 15 mm, gruba, osadzona ukośnie w niewielkim zagłębieniu, zazwyczaj nieco z boku owocu. Kielich mały, zamknięty lub półotwarty. Zagłębienie kielichowe płytkie i wąskie, o dość regularnych brze­gach. Miąższ białokremowy, dość gruboziarnisty, smaczny. Gnia­zdo nasienne duże, z wyraźnym pierścieniem komórek kamien­nych, komory zamknięte. Nasiona liczne, duże, bardzo ostro za­kończone, u podstawy z niewielką boczną ostrogą (tabl. 22, 2). Owoce dojrzałość zbiorczą osiągają w końcu września, kon­sumpcyjną w październiku. W suchych latach masowo opadają przed zbiorem.
Przydatność odmiany
Odmiana stołowa. Ze względu na wczesną porę dojrzewania ma niewielką wartość dla sadów towarowych. Może być sadzona w ogrodach przydomowych, ale tylko szczepiona na pigwie, gdyż wówczas owocuje znacznie obficiej.