Księżna ElzaRos. — Diuszes Elza; niem. — Herzogin Elsa Odmiana pochodzi ze Stuttgartu (RFN). W Czechosłowacji zale- cana do sadów towarowych. W Polsce mało znana, spotykana tylko w kolekcjach.

Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę szerokostożkowatą. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie, owocuje obficie, ale jest bardzo skłonne do owocowania przemiennego. Na mróz średnio wytrzymałe, na parch wrażliwe. Owoce średniej wielkości lub duże, o rozmiarach 65X85 mm i ciężarze 130—200 g, jajowate, lekko guzowate. Skórka dość gruba i mocna, nieco chropowata, częściowo pokryta karminc woczerwonym rumieńcem. Szypułka długa, mocna. Zagłębieni szypułkowe małe. Kielich zamknięty. Zagłębienie kielichowe sze­rokie, dość głębokie, o brzegach nierówno żebrowanych. Miąższ zielonkawobiały, delikatny, soczysty, rozpływający się, słodki lub bardzo słodki, korzenny, smaczny. Owoce zbiera się w końcu września lub na początku październi­ka. Przechować je można do końca października. Odmiana deserowa i przerobowa, zasługuje na wypróbowanie w sadach towarowych w najlepszych rejonach Polski. Do ogro­dów amatorskich mało przydatna, ponieważ jest wrażliwa na parch.