KonferencjaRos. — Konfieriencija; ang. — Conference; czes. — Konference; fr. — Conférence; niem — Konferenzbirne
Odmiana pochodzi z Anglii, gdzie została otrzymana z nasion
przez M. Riversa w Sawbridgeworth i wprowadzona na rynek
w 1894 r. Rozpowszechniona głównie w Europie Zachodniej,
gdzie jest czołową odmianą handlową. W Polsce rzadko uprawia-
na, ostatnio jednak wprowadzona do doboru.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę wyniosłą z konara­mi rosnącymi pionowo. Rozgałęzienia drugiego rzędu rozchodzą się prawie poziomo lub lekko zwisają i są pokryte licznymi, mało rozgałęziającymi się krótkopędami. Kwitnie średnio wcześnie. W okres owocowania wchodzi wcześnie (w 3—4 roku po posa­dzeniu), owocuje prawie corocznie, bardzo obficie, zawiązując owoce po kilka w pęczkach. Z tego powodu często potrzebne jestj przerzedzanie zawiązków. Na mróz stosunkowo wytrzymałe, nal choroby mało wrażliwe, parchowi zupełnie nie ulega. Rośnie i owocuje bardzo obficie we wszystkich rejonach sadowniczych. Nie udaje się jedynie na glebach zbyt lekkich oraz ciężkich? i podmokłych, na których porażane jest przez raka. Na pigwie rośnie dość dobrze i wydaje owoce większe i ładniejsze, ale tylko na glebach żyznych, głęboko przepuszczalnych. Zwykle przy szczepieniu na pigwie stosuje się pośrednią.
Owoce duże, o rozmiarach 100X58 mm i ciężarze bardzo zmien­nym, średnio 120—160 g, wydłużone, wrzecionowate. Skórka ma­towa, zielonkawa, brązowozłotawo ordzawiona. Ordzawienie wy­stępuje silnie od strony kielicha i dochodzi mniej więcej do po­łowy owocu; bliżej szypułki widoczne są przeważnie tylko rdzawe cętki oraz brązowe przetchlinki. Szypułka długości około 22 mm, średniej grubości, stanowi jakby przedłużenie owocu silnie zwę­żającego się do szypułki. Kielich duży, otwarty, z działkami dość długimi, często płasko rozłożonymi na owocu. Zagłębienie kieli­chowe małe, płytkie, mniej ordzawione niż przylegająca część owocu. Miąższ żółtawobiały, delikatny, bardzo słodki, soczysty, nieco aromatyczny, smaczny. Gniazdo nasienne nieduże. Komór­ki kamienne występują tylko w dolnej części gniazda od strony kielicha. Komory małe, wąskie. Nasiona najczęściej dobrze wy­kształcone, średniej wielkości, wydłużone, grube, ostro zakoń­czone (tabl. 24).
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w końcu września lub na po­czątku października. Przetrzymane mogą być w zwykłej przecho­walni do listopada, a czasem dłużej. W chłodni, w temperaturze około — 1°C, zwłaszcza w chłodni o kontrolowanej atmosferz przechowują się bardzo dobrze do marca, a nawet dłużej. Kon ferencja nazywana jest królową chłodni.
Konferencja zaliczana jest do najplenniejszych odmian grusz. Ze względu na stosunkowo małe wymagania glebowe i klimatyczne, a także smak, porę dojrzewania owocu oraz odporność na parc1 powinna być uprawiana w sadach wszystkich typów.