KomisówkaRos. — Bierie Grumkow; czes. Winter Butterbirne

Ros. — Diekanka diu Komis; ang. i fr. — Doyenne du Cornice; czes. — Dékanka Rober to va; niem. — Vereinsdechantsbirne
Stara odmiana francuska, otrzymana w doświadczalnym ogrodzie Związku Ogrodniczego w Angers. Owocowała pierwszy raz w 1849 r. Rozpowszechniła się szybko w Europie Zachodniej. W Polsce jest powszechnie znana, chociaż nie uprawiana na skalę towarową.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę wzniesioną, o gałę- Drzewo ziach długich, grubych, ze średnią ilością rozgałęzień drugiego i trzeciego rzędu. Kwitnie późno. Kwiaty wrażliwe są na przy­mrozki. Szczepione na podkładkach silnie rosnących bardzo późno wchodzi w okres owocowania (często dopiero w 10 roku po po­sadzeniu), na pigwie — w 4—5 roku. Owocuje corocznie, umiar­kowanie. Wymaga gleb żyznych, głębokich oraz ciepłych stano­wisk. Na mróz jest dość wytrzymałe, na parch odporne. Owoce średniej wielkości lub duże, o rozmiarach 82X75 mm Owoc i ciężarze 220—250 g, na pigwie niekiedy bardzo duże (do 450 g), szerokojajowate, o powierzchni falistej. Skórka gładka, zielono­żółta, matowa lub lekko błyszcząca, ze słabym pomarańczowo-brązowym rumieńcem. Przetchlinki wyraźne, brązowe, różnej wielkości, często nieregularne, gęsto rozmieszczone, przechodzące w rdzawe cętki, zwłaszcza bliżej kielicha. Ordzawienie delikatne w postaci siateczki i plam koło szypułki i kielicha. Szypułka gru­ba, długości około 15 mm. Zagłębienie szypułkowe płytkie, nie­regularne, o jednostronnie wykształconych bokach. Kielich mały, zamknięty. Zagłębienie kielichowe głębokie, średniej szerokości, o brzegach lekko pofałdowanych. Miąższ białokremowy, nadzwy­czaj soczysty, masłowaty, aromatyczny, wybitnie deserowy, nad­zwyczaj smaczny. Gniazdo nasienne małe. Pierścień komórek ka­miennych ledwo zaznaczony. Komory małe, zamknięte. Nasiona nieliczne, dość duże i grube, ze słabo zaznaczoną ostrogą u pod­stawy (tabi. 23, 1).
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w pierwszej połowie paździer- Dojrzewanie nika, a konsumpcyjną w listopadzie. Przed zbiorem łatwo opa- owocu dają. Tylko owoce niezupełnie dojrzałe dobrze znoszą transport. Odmiana wybitnie deserowa, w Europie Środkowej uważana za Przydatność najsmaczniejszą. Może być zalecana do sadów towarowych w re- odmiaQy jonach najbardziej sprzyjających uprawie grusz. Bardzo ceniona w ogrodach przydomowych i działkowych, gdzie najlepsze wyni­ki daje szczepiona na pigwie.