Kalebasa PłockaRos. — Bierie Grumkow; czes. Winter Butterbirne

Odmiana niemiecka. W Polsce poza kolekcjami rzadko spotykana. Drzewo rośnie silnie. Tworzy koronę szerokostożkowatą. W okres owocowania wchodzi średnio późno, owocuje obficie, co drugi rok. Na mróz wytrzymałe, na parch bardzo wrażliwe. Owoce średniej wielkości lub duże, o rozmiarach 65X90 mm i ciężarze 150—230 g, stożkowato wydłużone, silnie żebrowane, o powierzchni guzowatej. Skórka gruba, bladozielona, później żółtawozielona, czasami pokryta słabym rumieńcem. Szypułka średniej długości lub krótka. Zagłębienie szypułkowe zmienne, czasem dość głębokie, średnio szerokie. Kielich otwarty. Zagłę­bienie kielichowe szerokie i głębokie, o brzegach żebrowanych. Miąższ zielonkawobiały lub żółtawobiały, drobnoziarnisty, soczy­sty, mało aromatyczny, średnio smaczny.
Owoce zbiera się w trzeciej dekadzie września lub w pierwszej dekadzie października. Do konsumpcji nadają się od końca paź­dziernika do grudnia.
Odmiana przerobowa (kompoty i susz). Do sadów towarowych nie nadaje się z powodu mało atrakcyjnych owoców i mało przydatna do sadów amatorskich ze względu na dużą wrażliwość na parch.