Dobra LudwikaRos. — Dobraja Luiza; ang. Louise Bonne de Jersey; czes. — Avransska; fr. — Bonne Louise d'Avranches; niem. — Gute Luise von Avranches Odmiana pochodzenia francuskiego. Została otrzymana z siewu przez M. de Longueval w Avranches w Normandii. Pierwszy raz owocowała w 1780 r. Rozpowszechniła się bardzo szybko w całej Europie i Ameryce. W Polsce spotykana jest głównie w starych sadach.
Drzewo rośnie średnio silnie. Tworzy koronę wąskostożkowatą, Drzewo niezbyt wysoką. Kwitnie w średniej porze, krótko. Kwiaty na przymrozki dość wytrzymałe. W okres owocowania wchodzi w 4—6 roku na posadzeniu. Owocuje bardzo obficie, najczęściej przemiennie. Na mróz wrażliwe, podatne na parch. Na pigwie ro­śnie słabo i wymaga pośredniej.
Owoce średniej wielkości, o rozmiarach 80X56 mm i ciężarze Owoc 120—130 g, jajowate, wydłużone, na ogół regularne, w stronę szypułki lekko się zwężające, o równej powierzchni. Skórka gład­ka, błyszcząca, zielonkawożółta, dość gruba, krucha, z niewiel­kim, czerwonobrązowym rumieńcem. Ordzawienia brak. Prze-tchlinki liczne, wyraźne, jasnobrązowe, różnej wielkości. Szypuł-ka długości 25—30 mm, dość gruba, lekko wygięta. Zagłębienie szypułkowe nieduże, płytkie, lekko pomarszczone. Kielich mały lub średniej wielkości, otwarty lub półotwarty, o działkach krót­kich i grubych, wzniesionych. Zagłębienie kielichowe miskowate, płytkie, lekko i regularnie pofałdowane, czasem nieznacznie ordzawione. Miąższ białokremowy, dość ścisły, soczysty, delika­tny, kwaśnosłodki, korzenny, smaczny. Gniazdo nasienne nieduże, komórek kamiennych przeważnie brak. Komory małe, zamknięte. Nasiona średniej wielkości, dobrze wykształcone, grube, ostro za­kończone, u nasady z boczną ostrogą (tabl. 21, 2).
Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą w pierwszej połowie września, Dojrzewanie przechowują się zaledwie parę tygodni. Zebrane wcześniej mogą owocu być przetrzymywane do końca października, przy opóźnionym
Przydatność odmiany
zbiorze — zaledwie do końca września. W chłodni, w temp. — 1°C, przechowują się około 6 miesięcy. Owoce niezupełnie doj­rzałe dobrze znoszą transport. Odmiana nadaje się zarówno do sadów towarowych, jak i do ogrodów przydomowych oraz działkowych.